Om oss

Vi arbetar med

Vattenskärning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Slipning, Montage och Rörarbeten

Återkommande kunder bl.a.

ANVA COMPONENTS AB, PART CONSTRUCTION AB, KALIX KOMMUN, BILLERUDKORSNÄS, NTT TotalTech AB, PEMAB, Tooltech AB
​​​​​​​HYDROCK AB, ISOLAMIN SWEDEN AB

VI SER ALLA NYA FÖRFRÅGNINGAR SOM EN MÖJLIGHET!                                              

PROJEKT, VISIONER, MÅL, SAMARBETE, EKONOMI.
LEVERANSGARANTI
drevdrev
drev

Certifiering

Certifierade enligt ISO 9000

Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

miljomiljo
miljo
miljö
Kalix Svets & Maskinindustri AB bedriver verksamhet med legotillverkning av komponenter till verkstadsindustrin samt
tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide till byggnadsindustrin.


Vi har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9000
Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som kunden har på oss avseende rätt kvalitet och rätt pris. Vårt agerande i interna och externa relationer ska kännetecknas av kompetens och professionalism. Vår yrkesheder ska vara hög. Målsättningen ska vara att göra rätt från början och vi ska känna oss stolta över våra produkter och tjänster.

Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra aktiviteter. Vår verksamhet bidrar positivt till miljön genom att vi aktivt arbetar med att minimera fel och kassationer i produktionen. Därigenom blir vi resurssnåla såväl i insatsmaterial som i energiåtgången i produktionen. Vår största negativa miljöpåverkan kommer från vår användning av material. Vi ska i rimlig utsträckning beakta livscykelperspektivet i vår verksamhet.

Våra största arbetsmiljöfaror återfinns inom den fysiska arbetsmiljön. Därför ska vi säkerställa god ordning och en harmonisk arbetsmiljö. Vår största tillgång på arbetsmiljösidan är vårt öppna samtalsklimat och det dagligen pågående förbättringsarbetet. Vårt åtagande är att tillhandahålla lämpliga säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom ett förebyggande arbete mot ohälsa och arbetsrelaterade skador. Vi ska även eliminera faror och minska riskerna i verksamheten. Företaget åtar sig att ha samråd med och säkerställa medverkan med arbetstagare och ev. arbetstagarrepresentanter.

Vi ska uppfylla lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss.
Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
VD Jimmy Väyrynen