Om oss

Vi arbetar med

Vattenskärning, Svetsning, Svarvning, Fräsning, Slipning, Montage och Rörarbeten

Utför arbeten till bl.a.

ANVA COMPONENTS AB, PART CONSTRUCTION AB, KALIX KOMMUN, BILLERUDKORSNÄS, ABB, PEMAB
​​​​​​​HYDROCK AB

VI SER ALLA NYA FÖRFRÅGNINGAR SOM EN MÖJLIGHET!                                              

PROJEKT, VISIONER, MÅL, SAMARBETE, EKONOMI.
LEVERANSGARANTI
drevdrev
drev

Certifiering

2014-04-28
Fil saknas
Fil saknas
31 mars 2006
​Certifikat nummer ISO 9001, ISO 14001
Fil saknas
Fil saknas
3 april 2008
Certifiering Arbetsmiljö, OHSAS 18001:2007
Fil saknas

Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

miljomiljo
miljo
miljö
Kalix Svets & Maskinindustri AB bedriver verksamhet med legotillverkning av komponenter till verkstadsindustrin samt tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide till byggnadsindustrin.  Vi vill dels att våra tjänster motsvarar de specificerade krav och förväntningar som kunden har på oss avseende rätt kvalité och rätt pris och dels att vårat agerande i interna och externa relationer skall kännetecknas av kompetens och professionalism.
Vår yrkesheder skall vara hög och vi skall känna oss stolta för de produkter/tjänster vi producerar.

Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan. Vi vill även att verksamheten skall kännetecknas av omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö. Vår verksamhet bidrar positivt till miljön genom att vi ständigt arbetar med att minimera fel och kassationer i produktionen och därigenom vara resurssnåla såväl i insatsmaterial som i energiåtgången i produktionen. Vår största negativa miljöpåverkan kommer från våra transporter samt från elförbrukning för uppvärmning samt i produktionen, alltid med kunden, miljön och arbetsmiljön i centrum.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och det ska vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum. Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet samt arbetsmiljö och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att använda produkter som är förnyelsebara, återvinningsbara och kretsloppsanpassade. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska genom aktivt arbetsmiljöarbete bibehålla de höga friskhetstalet, samt aktivt motverka olycksfall och tillbud. Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå. Denna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy gäller för Kalix Svets & Maskinindustri AB som är medlem i Kalix Kvalitets- och Miljögrupp
VD Jimmy Väyrynen